E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Tinnitusun psikosomatik değerlendirilmesinde kullanılan anket yöntemleri [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(5): 303-310 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.58219

Tinnitusun psikosomatik değerlendirilmesinde kullanılan anket yöntemleri

Oğuz Kadir Eğilmez, M. Tayyar Kalcıoğlu, Numan Kökten
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, İstanbul

Tinnitus kulak, burun boğaz pratiğinde sık karşılaşılan bir hastalıktır. Tinnitus oluşumuna sadece musküler, vasküler, nöronal, odyolojik ve kulak ile ilgili patolojiler değil, aynı zamanda psikolojik parametreler de katkı sağlamaktadır. Hastaların tinnitus algısını ve tinnitustan psikosomatik olarak nasıl etkilendiğini değerlendiren ölçekler giderek önem kazanmıştır. Hastaların yaşadığı anksiyete ve depresyon derecesini gösterme, hastalığın tanısını koyma, tedavi etkinliğini değerlendirme ve hasta takipleri açısından anket çalışmaları çok yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, tinnitusta subjektif algı seviyesini ölçen görsel analog ölçeği, tinnitus değerlendirme anketleri ve yaşam kalitesi ve depresyon düzeyini ölçen anketler derlendi.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, yaşam kalitesi; anket; tinnitus.

Questionnaire methods used in the psychosomatic evaluation of tinnitus

Oğuz Kadir Eğilmez, M. Tayyar Kalcıoğlu, Numan Kökten
Department Of Otorhinolaryngology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey

Tinnitus is a common disorder in ear, nose and throat practice. Not only muscular, vascular, neuronal, odiologic and ear pathologies, also psychological parameters contribute to the formation of tinnitus. Scales which evaluate patients’ perception of tinnitus and how they are affected from tinnitus psychosomatically have gained increasing importance. Questionnaire studies are very assisting in terms of showing the degree of anxiety and depression experienced by the patients, diagnosis of the disease, evaluation of treatment efficacy, and patient follow-up. In this study, we reviewed the visual analog scale which measures the level of subjective perception in tinnitus, tinnitus evaluation questionnaires, and questionnaires measuring the level of quality of life and depression.

Keywords: Depression, quality of life; questionnaire; tinnitus.

Oğuz Kadir Eğilmez, M. Tayyar Kalcıoğlu, Numan Kökten. Questionnaire methods used in the psychosomatic evaluation of tinnitus. Tr-ENT. 2014; 24(5): 303-310

Sorumlu Yazar: M. Tayyar Kalcıoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale