E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Vascular leiomyoma mimicking a carotid body tumor [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(5): 316-318

Vascular leiomyoma mimicking a carotid body tumor

Ahmet URAL1, Ahmet KUTLUHAN1, Veysel YURTTAŞ1, Sami BERÇİN1, Aykut ONURSEVER1

Düz kas dokusu ve vasküler endotelden oluşan vasküler leyomiyomlar baş-boyun bölgesinin ender görülen tümörlerindendir. Sağ karotis çatalı bölgesinde ağrısız ve yavaş büyüyen, nabazan veren kitle yakınmasıyla başvuran 32 yaşında kadın hastanın anjiyografisinde, karotis çatalında kanlanmayan, fakat iç ve dış karotis dallarını genişleten kitle saptandı. Boyun eksplorasyonu ile kitle tümüyle komplikasyonsuz çıkarıldı. Histopatolojik incelemede tanı vasküler leyomiyom olarak belirlendi. Hastanın iki yıllık takibi sırasında nüks saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Baş-boyun neoplazileri, leyomiyom/patoloji/cerrahi, parotis neoplazileri.

Karotis cisim tümörünü taklit eden vasküler leyomiyom

Ahmet URAL1, Ahmet KUTLUHAN1, Veysel YURTTAŞ1, Sami BERÇİN1, Aykut ONURSEVER1

Vascular leiomyomas are composed of smooth muscle cells and vascular endothelium. They are rarely seen in the head and neck region. A 32-year-old woman presented with a slowly-growing pulsatile mass in the right upper jugular region. Angiography showed a mass in the carotid bifurcation. It was not extensively vascularized, but displaced the internal and external carotid arteries. After neck exploration, the lesion was totally resected without any complications. Histopathologic diagnosis was vascular leiomyoma. No recurrence was detected during a two-year follow-up.

Keywords: Head and neck neoplasms, leiomyoma/pathology/surgery, parotid neoplasms.

Ahmet URAL, Ahmet KUTLUHAN, Veysel YURTTAŞ, Sami BERÇİN, Aykut ONURSEVER. Karotis cisim tümörünü taklit eden vasküler leyomiyom. Tr-ENT. 2008; 18(5): 316-318
LookUs & Online Makale