E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Miringoplasti sonrası korda timpani fonksiyon kaybının değerlendirilmesi [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(4): 204-209 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.027

Miringoplasti sonrası korda timpani fonksiyon kaybının değerlendirilmesi

Fazıl Emre Özkurt1, Muhammed Fatih Evcimik, Bayram Uğurlu, Tarık Şapçı, Ali Okan Gürsel

Amaç: Miringoplasti uygulanan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası tat fonksiyon kaybı araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya Mayıs 2007 - Mayıs 2009 tarihleri arasında kronik otitis media tanısı konulan ve miringoplasti uygulanan 32 hasta dahil edildi. Miringoplasti uygulanması planlanan tüm hastalara ameliyat öncesinde ve ameliyattan iki hafta sonra bölgesel tat testi yapıldı. Ameliyat sonrası tat testinde veya anket formunda bozukluk tanımlayan hastalara ameliyat sonrası 6. ayda tekrar tat testi yapıldı ve anket formu dolduruldu.
Bulgular: Korda timpani hastaların 18’inde (%56.2) korundu, dokuzunda (%28.1) travmatize edildi, beşinde de (%15.7) tamamen kesildi. Toplamda 32 hastanın 10’unda (%31.2) ameliyat sonrası 2. haftada yapılan tat testinde bozukluk tespit edildi. On hastada tatlı ve tuzlu tat almada bozukluk, dokuz hastada acı tat almada bozukluk, iki hastada ekşi tat almada bozukluk saptandı. Altıncı ayda yapılan tat testinde 10 hastanın ikisinde tat testinde düzelme tespit edildi. Sekiz hastanın tat testindeki bozukluk o dönemde devam etmekteydi. Sekiz hastada tatlı ve tuzlu tat almada bozukluk, yedi hastada acı tat almada bozukluk, iki hastada ekşi tat almada bozukluk saptandı.
Sonuç: Korda timpani siniri kulak ameliyatlarında, ameliyatın bir komplikasyonu olarak zedelenebilmekte veya tamamen kesilebilmektedir. Sinirin cerrahi aletlerle ileri derecede travmatize edildiği durumlarda siniri kesmek ameliyat sonrası yakınma süresini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Korda timpani siniri; miringoplasti; timpanoplasti; tat duyusu.

Evaluation of loss of the chorda tympani function after myringoplasty

Fazıl Emre Özkurt1, Muhammed Fatih Evcimik, Bayram Uğurlu, Tarık Şapçı, Ali Okan Gürsel

Objectives: Loss of taste function was studied pre- and postoperatively in patients who underwent myringoplasty.
Patients and Methods: Thirty-two patients who were diagnosed with chronic otitis media and underwent myringoplasty between May 2007 and May 2009 were included in the study. Regional taste test was performed preoperatively and two weeks after the operation in all patients planned to undergo myringoplasty. For patients describing disturbance in the postoperative taste test or in the questionnaire form, the taste test was repeated at six months after the operation and the questionnaire form was completed.
Results: Chorda tympani was preserved in 18 patients (56.2%), traumatized in nine patients (28.1%), and cut completely in five patients (15.7%). Totally in 10 out of 32 patients (31.2%), an disturbance in the taste test was found at two weeks postoperatively. Sweetness/saltiness, bitterness, and sourness taste disturbances were found in 10, nine, and two patients, respectively. Improvements were identified in two out of 10 patients in the taste test performed at six months. The disturbances in the taste tests of eight patients continued to exist at that time. Sweetness/saltiness, bitterness, and sourness taste disturbances were found in eight, seven and two patients, respectively.
Conclusion: The chorda tympani nerve may be traumatized or completely cut as a complication of ear surgery. Sacrificing the nerve, where it is highly traumatized by surgical devices, reduces the duration of postoperative complaints.

Keywords: Chorda tympani nerve; myringoplasty; tympanoplasty; taste perception.

Fazıl Emre Özkurt, Muhammed Fatih Evcimik, Bayram Uğurlu, Tarık Şapçı, Ali Okan Gürsel. Evaluation of loss of the chorda tympani function after myringoplasty. Tr-ENT. 2011; 21(4): 204-209

Sorumlu Yazar: Fazıl Emre Özkurt
LookUs & Online Makale