E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Nazoorofarenks ve larenksi tutan nazal tip doğal katil T hücreli lenfoma [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(6): 364-367 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.86619

Nazoorofarenks ve larenksi tutan nazal tip doğal katil T hücreli lenfoma

Serap Köybaşı1, Sinan Seyhan1, Yusuf Özgür Biçer1, Ayşegül Üner2, Aysun Yeşilırmak2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Lenfoma, baş boyun bölgesini tutan yassı hücreli olmayan malign tümörlerden biridir. Bu bölgedeki lenfomalar çoğunlukla B hücre tipi kaynaklıdır ve genellikle Waldeyer halkasında görülür. Bu yazıda, nazo-orofarenksten larenkse uzanan primer nazal tip doğal katil T hücreli lenfoma tanılı 45 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Nadir görülen bu olgu, kötü prognoza sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Larenks, lenfoma; nazofarenks; doğal katil T hücre tipi; orofarenks.

Nasal type natural killer T-cell lymphoma involving nasooropharynx and larynx

Serap Köybaşı1, Sinan Seyhan1, Yusuf Özgür Biçer1, Ayşegül Üner2, Aysun Yeşilırmak2
1Department Of Otolaryngology, Abant Izzet Baysal University Faculty Of Medicine, Bolu, Turkey
2Department Of Pathology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Lymphoma is one of the malignant non-squamous tumors involving the head and neck. Lymphomas in this region are mostly B-cell type in origin and usually seen in Waldeyer’s ring. In this article, we report a 45-year-old female case of primary natural killer T cell lymphoma-nasal type involving the nasooropharynx and larynx. This is a very rare entity with poor prognosis.

Keywords: Larynx, lymphoma; nasopharynx; natural killer/T-cell type; oropharynx.

Serap Köybaşı, Sinan Seyhan, Yusuf Özgür Biçer, Ayşegül Üner, Aysun Yeşilırmak. Nasal type natural killer T-cell lymphoma involving nasooropharynx and larynx. Tr-ENT. 2014; 24(6): 364-367

Sorumlu Yazar: Serap Köybaşı, Türkiye
LookUs & Online Makale