E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Tracheo-innominate artery fistula in a laryngectomized patient [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(2): 106-109

Tracheo-innominate artery fistula in a laryngectomized patient

Gani Atilla ŞENGÖR1, Ömer AYDIN1

Trakeo-innominat arter fistülü, trakeostomi veya entübasyonun nadir fakat ölümcül bir komplikasyonudur. Bildiğimiz kadarıyla, bugüne kadar İngilizce literatürde bu komplikasyon larenjektomili hastalarda yalnızca iki olguda bildirilmiştir. Kırk beş yaşında bir kadın hastada hipofarenks kanseri nedeniyle uygulanan larengofarenjektomiden bir ay sonra, kalıcı trakeostomiye bağlı, 12 mm çaplı gümüş trakeostomi kanülünün neden olduğu trakeo-innominat arter fistülü gelişti. Median sternotomi yaklaşımıyla, innominat arter Gore-Tex damar grefti kullanılarak tamir edildi ve pediküllü perikard yaması ile trakeadan ayrıldı. Ameliyat sonrası dönemde mediastinite bağlı kanamalar gelişen hasta 15. günde kaybedildi. Bu trajediye neden olan durum, trakeo-innominat arter fistülü gelişimi ve akut kanamaların önlenmesi ve bu kanamalarla baş edilebilmesi için daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fistül/etyoloji, larenjektomi, trakeostomi/yan etki, vasküler fistül/etyoloji.

Larenjektomili bir hastada trakeo-innominat arter fistülü

Gani Atilla ŞENGÖR1, Ömer AYDIN1

Tracheo-innominate artery fistula is a rare but usually fatal complication of tracheostomy or intubation. To our knowledge, this complication has been reported following laryngectomy only in two patients. A 45-year-old woman with hypopharynx carcinoma developed tracheo-innominate artery fistula one month after total laryngopharyngoesophagectomy, as a complication of permanent tracheostomy, induced by the erroneous use of a 12-mm diameter silver tracheostomy cannula. With a median sternotomy, the innominate artery was reconstructed with Gore-Tex vascular graft interposition and separated from the trachea by a pedicled pericardial patch. Unfortunately, the patient sustained intermittent postoperative hemorrhages due to mediastinitis and died on the 15th day. After this tragic result, our attention was focused on both prevention of tracheo-innominate artery fistulas and methods of preventing and dealing with hemorrhages.

Keywords: Fistula/etiology, laryngectomy, tracheostomy/adverse effects, vascular fistula/etiology.

Gani Atilla ŞENGÖR, Ömer AYDIN. Larenjektomili bir hastada trakeo-innominat arter fistülü. Tr-ENT. 2008; 18(2): 106-109
LookUs & Online Makale