E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Tinnitus ve tek taraflı baş ve boyun ağrısına neden olan ilerleyici karotis arter diseksiyonu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(4): 237-240 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.034

Tinnitus ve tek taraflı baş ve boyun ağrısına neden olan ilerleyici karotis arter diseksiyonu

Ömer Karadaş1, İlker Hüseyin İpekdal, Ali Meteoğlu, Levent Hakan Gül

Kırk yaşından genç insanlarda inmenin en önemli nedenlerinden olan karotis arter diseksiyonu, travma sonucunda olabileceği gibi kendiliğinden de ortaya çıkabilir. Olguların %85’inde inme, geçici iskemik atak, amorozis fugaks gibi merkezi nörolojik belirtiler görülmekle birlikte geri kalan hastalarda baş ağrısı ve kraniyal sinir felçleri ile karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, sol kulakta çınlama ve aynı taraflı baş boyun ağrısı yakınmasına ile birlikte ilerleyici karotis arter diseksiyonu olan 35 yaşında genç bir erkek olgu sunuldu. Hasta, karotis arter diseksiyonu tanısıyla kliniğe yatırıldı ve serebral anjiyografi (SA) planlandı. Ertesi gün yapılan SA’da diseksiyon alanına üç adet stent yerleştirildi. On gün boyunca klinikte takip edilen hastanın tüm yakınmalarında düzelme izlendi. Hasta üç ay sonra kontrole gelmek üzere sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter diseksiyonu; tinnitus; tek taraflı baş ağrısı.

Progressive carotid artery dissection causing tinnitus and one-sided head and neck pain

Ömer Karadaş1, İlker Hüseyin İpekdal, Ali Meteoğlu, Levent Hakan Gül

Carotid artery dissection, one of the most common causes of stroke in patients younger than 40 years of age, may develop spontaneously or after trauma. In 85% of cases, central neurological signs such as stroke, transient ischemic attack and amarozis fugax are seen, while headache and cranial nerve paralysis can be the presenting symptoms in the rest of cases. In this case report, a 35-year of age young male patient who had a progressive carotid artery dissection accompanied by complaints of left sided tinnitus and ipsilateral head and neck pain. The patient was admitted to the clinic with the diagnosis of carotid artery dissection and cerebral angiography (CA) was planned. During the CA performed the day after, three stents were placed in the dissection area. Improvement was observed in all complaints of the patient who was followed up in the clinic for 10 days. The patient was discharged in a healthy condition to return after three months for a control.

Keywords: Carotid artery dissection; tinnitus; unilateral headache.

Ömer Karadaş, İlker Hüseyin İpekdal, Ali Meteoğlu, Levent Hakan Gül. Progressive carotid artery dissection causing tinnitus and one-sided head and neck pain. Tr-ENT. 2011; 21(4): 237-240

Sorumlu Yazar: Ömer Karadaş
LookUs & Online Makale